FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA:

Dane psa

Wyłącznie tytuły Championa krajowego (np Ch.Pl., Ch.Cz., Ch.Sk.), Championa Międzynarodowego (Int.Ch.), Mlodzieżowego Championa (Mł.Ch.Pl.), zwycięzcy kontynentu lub świata będą umieszczone w katalogu (prosze podawać w wersji skróconej). Umieszczone zostaną wyłącznie tytuły potwierdzone przesłaną kopią certyfikatu. Max 10 tytułów.

Uwaga ! Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy przesłać formularzem lub e-mailem kopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej kopię certyfikatu użytkowości wydanego przez Zarząd Główny ZKwP (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia bez w/w. załączników zostaną przesunięte automatycznie do klasy otwartej. W tytule e-maila z dyplomem czy certyfikatem, prosimy podać nazwę psa (imię). Załączniki, jeśli nie zostały wysłane za pomocą formularza, prosimy przysyłać na wystawa.zkwp@gmail.com

Hodowca
Dane kontaktowe właściciela - głównego dysponenta psa
Dane drugiego właściciela psa (jeśli drugi właściciel jest wpisany w rodowodzie)
Właściciel zgłaszanego psa (zgłaszający) oświadcza, że:
Wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Związek Kynologiczny w Polsce, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny z prawem dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, jak również usunięcia. Zakres gromadzenia i przetwarzania danych opisano niżej*.
 • Znany jest mu regulamin wystawy i zobowiązuje się do niego stosować.
 • Ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa/sukę podczas i na terenie wystawy.
 • Ma opłaconą składkę członkowską za rok bieżący i nie jest zawieszony w prawach Członka ZKwP.
 • Akceptuje warunki udziału w wystawie, w tym finansowe, podane przez Organizatora.
Powyższe oświadczenia i wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych (w zakresie opisanym niżej*) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia psa na wystawę.
Aktualizacja polityki ochrony danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż obowiązują poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP):
 • Administratorem przesłanych przez niniejszy formularz zgłoszeniowy Pana/Pani danych osobowych jest ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce, Aleje Jerozolimskie 30/11, 00-024 Warszawa) w tym Oddział organizujący wystawę.
 • Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu przyjęcia psa na wystawę i honorowania uzyskanych przez niego na tejże wystawie ocen i tytułów.
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane i udostępniane w następującym zakresie:
  * Oddział ZKwP gromadzi jedynie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, kraj, adres e-mail, numer telefonupodane dobrowolnie i za zgodą zgłaszającego w procesie rejestracji psa na wystawę, niezbędnej do obsługi zgłoszeń.
  Zbieranie i przetwarzanie danych podanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym podczas procesu rejestracji psa na wystawę obejmuje przygotowanie i publikację katalogów wystawowych w formie drukowanej i elektronicznej oraz dokumentacji wystawowej (takiej jak karta oceny psa), wysyłanie drogą elektroniczną korespondencji dotyczącej wystaw (m.in. potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę), a także publikację wyników wystawy i przesyłanie ich do Zarządu Głównego ZKwP i klubów ras ZKwP (np. celem przygotowania dyplomów w tym dyplomu championa Polski, wg. ewentualnie zdobytych tytułów na wystawie).
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy czy udostępnianie organizacjom międzynarodowym.
Gwarantujemy spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każdą z przekazanych zgód można cofnąć w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: wystawa.zkwp@gmail.com
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 roku.